Modelarska aero zaprega?

Letalsko modelarstvo se je razvijalo vzporedno z razvojem samega letalstva. Modelarstvo je bilo in še vedno je osnova letalstva, kot tehnike in samih ljudi. Od začetnih prosto letečih modelov so se v 50. letih prejšnjega stoletja začeli pojavljati prvi radijsko vodeni modeli motornih in jadralnih letal. Z razvojem tehnologije, gradnje in predvsem tehnologije upravljanja modelov se je kakovost, velikost, raznolikost in zahtevnost modelov zviševala.

Ker so na nek način modeli leteče makete ali vsaj pol makete letal se tudi modelarsko letenje zelo približa pravemu letenju in ga na nek način imitira.

Ker je aero zaprega  v športnem letalstvu zelo pogosta in razširjenja, saj je praktično prvo srečanje vsakega pilota z letenjem, se je tudi v modelarstvu pokazala želja po aero zapregi.

Prve aero zaprege so se pojavile koncem šestdesetih let v Nemčiji in se v sedemdesetih letih še nadaljevale in razvijale. To so bili skromni začetki, saj sama tehnologija še ni omogočala vrhunskih letov. Osemdeseta leta so predvsem z uvedbo kompozitnih materialov, razvojem daljinskega vodenja in motorjev razmahnila to dejavnost širši množici modelarjev. V Nemčiji in drugod po takratni zahodni Evropi  ter Ameriki so se pričela pojavljati prav tovrstna srečanja in tekmovanja ter celo šolanja modelarjev v sami tehniki letenja.

V Sloveniji so se prve aero zaprega pričele pojavljati koncem 80. in v začetku 90. let, predvsem v AK Ljubljana in ALC Lesce-Bled. Tekom 90. let se je dejavnost razmahnila po celotne modelarsko razvitem svetu, kot tudi pri nas.

V Sloveniji se je tako rečeno »šlepalo« v Ljubljani, Logatcu, Divači, Lescah…Organizirana srečanja so se pričela pojavljati po letu 2004 in so v zadnjih treh letih prerasla vsa pričakovanja in navdušila veliko novih modelarjev in tako je aero zaprega postala ena vodilnih dejavnosti letalskega modelarstva v Sloveniji.

Več o zgodovini modelarske aero zaprege si lahko preberete v naslednjih člankih:


Sestavil: Uroš Šoštarič, januar 2011