Meteorologíja ali vremenoslóvje je znanost o ozračju, ki raziskuje vremenske procese in napoveduje vreme. Meteorološki fenomeni so opazovani vremenski dogodki in jih razlaga meteorologija. Ti dogodki so pogojeni s spremenljivkami, ki obstajajo v Zemljinem ozračju. To so temperatura, tlak, vodna para, gradienti in odnosi med vsako spremenljivko in kako se spreminjajo skozi čas. Večina opazovanega zemeljskega vremena se nahaja v troposferi.

Meteorologija, klimatologija, atmosferska fizika, atmosferska dinamika in atmosferska kemija so poddiscipline atmosferske znanosti.

Meteorološki pojavi so opazovani vremenski dogodki, ki krasijo meteorologijo in so razloženi iz strani znanosti. Ti dogodki so omejeni od različnih spremenljivk, ki obstajajo v zemeljski atmosferi. To so temperatura, zračni tlak, vlaga in gradienti, ter medsebojna povezanost med posameznimi spremenljivkami in njihove spremembe v časovni periodi.

Vir: http://sl.wikipedia.org

Več:


Uredil: Uroš Šoštarič